VIZIUNEA

BUZĂU 2030

ORAȘ AL CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

Noul Buzău – Viziunea noastră pentru Municipiul Buzău în 2030

CUPRINS

1. Cuvânt introductiv

2. De unde pornim

3. Scopul suprem

4. Misiune

5. Valorile comunității buzoiene

6. Interesul local major

7. Criterii de validare

8. Direcții de dezvoltare

9. Obiectivele pe termen mediu și lung

10. Pilonii puterii locale (mijloacele)

11. Strategia de Dezvoltare (căile)

12. Domenii de acțiune

13. Implementare